Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Súhlasím

Činnosť

Dňa 1. mája 1945 odpoludnia o 4 hodine začali ostreľovať ruské kanóny a mínomety nemecké postavenie v Turzovke, ktoré boli na Vŕšku. Prvé voje ruskej armády približovali sa z Dlhej cez Smrečník a Vyšný Koniec. Ruské predvoje už 1. mája prechádzali sa na Vyšnom Konci. Postup vojska bol z Kysuckého Nového Mesta do Nesluše na Kyčeru... u Niníka otvorili frontu proti Nemcom, ktorí držali Turzovku s tromi mínometmi. Kým nemecké vojsko, ktoré sa valilo z Čadce a ustúpilo, čo trvalo až do rána 2. mája do 4. hodiny. Medzitým v Dlhej sa bojovalo a strieľalo. ... Obyvateľstvo Turzovky za čas ostreľovania bývalo v pivniciach. Na Turzovku dopadlo mnoho rán, ale značné škody sa predsa nestali. ... Nemci ustúpili až keď sa objavili ruské tanky. Desať tankov chodilo krížom-krážom z Kyčery roľami-poľami do Turzovky. Ráno okolo pol 6 hodiny objavili sa vojská prvé v Turzovke i s tankami, ktoré sa valili zo Smrečníka. Potom celý deň, ba až do 15. mája stále išlo vojsko ruské do Moravy cez Turzovku....

            Takto opisoval kronikár posledné boje na území Turzovky v rámci druhej svetovej vojny a zároveň aj jej oslobodenie. Práve v tomto roku si pripomíname 75. výročie, ktoré uplynuli od týchto udalostí. Mestské múzeum v Turzovke pôvodne plánovalo k spomenutému výročiu pripraviť výstavu i rôzne sprievodné podujatia pre širokú verejnosť, žiaľ, opatrenia, ktoré si vyžiadala situácia v boji proti koronavírusu, znemožnila predstaviť tento program v pôvodnom termíne.

Všetky aktivity boli presunuté na druhú polovicu septembra a všetci dúfame, že v tom čase sa už budú môcť plnohodnotne prezentovať nielen turzovskej verejnosti.


Základným poslaním MMKT je nadobúdanie, registrácia, uchovávanie, ochrana a prezentácia predmetov kultúrnej a historickej hodnoty z priestoru tzv. Veľkej Turzovky (do roku 1954 boli jej súčasťou aj ďalšie, dnes už samostatné obce: Dlhá nad Kysucou, Korňa a Klokočov). Predmety sú vytipované na základe terénneho prieskumu a vedeckého výskumu. Zbierkotvorná činnosť je nosnou aktivitou múzea. Múzeum tiež vytvára podmienky a priestor k prezentácii mimoriadnych a stálych výstav, ktoré môžu presiahnuť región jeho pôsobenia.

K základným odborným činnostiam múzea patrí tiež odborná správa zbierkových predmetov (nadobúdanie, systematické spracovanie, kontrolná revízia, zabezpečenie systematickej ochrany). Súbežne s týmito úlohami múzeum priebežne plní stanovené vedecko-výskumné úlohy a tiež sprístupňuje zbierkové predmety rôznymi formami múzejnej komunikácie. Toto mladé regionálne vlastivedné múzeum si stanovilo ciele, ktorých postupným a priebežným plnením vznikne živá inštitúcia, schopná reflektovať aktuálne dianie v regióne a vytvárať živý dialóg s návštevníckou verejnosťou. MMKT sa takto významne podieľa na tvorbe kultúrneho a spoločenského života v Turzovke a širšom okolí. 

Turzovské leto podporili
Partneri leta